برچسب » حماسه 9 دی

بصیرت و آگاهی مردم، آتش فتنه را خاموش کرد/ حماسه 9 دی، انقلاب سوم و حماسه ای بی نظیر در دفاع از ولایت بود
5 سال قبل

بصیرت و آگاهی مردم، آتش فتنه را خاموش کرد/ حماسه 9 دی، انقلاب سوم و حماسه ای بی نظیر در دفاع از ولایت بود

امام جمعه میاندوآب گفت: سال 88 یک آزمایش بود و دشمنان نیز به دنبال فتنه انگیزی بودند ولی بصیرت و آگاهی مردم فتنه ها را خاموش کرد.

حماسه 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت/ 9 دی نماد پشتیبانی مردم ار نظام و انقلاب است
5 سال قبل

حماسه 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت/ 9 دی نماد پشتیبانی مردم ار نظام و انقلاب است

 امام جمعه میاندوآب گفت: حماسه 9 دی روز میثاق امت با ولایت و روز بصیرت که مردم برای پشتیبانی از نظام، انقلاب و ولایت به صحنه آمدند.