برچسب » مدیریت بحران

شهرداری با جدیت به موضوع ساخت و ساز غیرمجاز ورود پیدا کند
9 ماه قبل
فرماندار ویژه میاندوآب:

شهرداری با جدیت به موضوع ساخت و ساز غیرمجاز ورود پیدا کند

فرماندار ویژه میاندوآب گفت:ساخت و ساز غیرمجاز یک مشکل و معضل اساسی به شمار می رود که متاسفانه در میاندوآب هم با این معضل مواجه هستیم که می تواند زمینه ساز بحران شود و لازم است در این زمینه شهرداری با همکاری مراجع ذی ربط ورود پیدا کند.

ثبت ۲۸۵ زمین لرزه از ابتدای امسال در آذربایجان غربی/بلندمرتبه سازی های غیراصولی و بی رویه متوقف شود
9 ماه قبل
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی:

ثبت ۲۸۵ زمین لرزه از ابتدای امسال در آذربایجان غربی/بلندمرتبه سازی های غیراصولی و بی رویه متوقف شود

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: شهرداری و نظام مهندسی میاندوآب در زمینه بلندمرتبه سازی های غیرفنی و غیراصولی ورود جدی داشته کرده و از این نوع بلندمرتبه سازی جلوگیری شود.