برچسب » قلع و قمع

۲۱ مورد قلع‌وقمع ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی میاندوآب اجرا شد
11 ماه قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب:

۲۱ مورد قلع‌وقمع ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی میاندوآب اجرا شد

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: از ابتدای امسال ۲۱ مورد قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شده است.

۳۹ مورد قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی میاندوآب اجرا شد
1 سال قبل
از ابتدای امسال؛

۳۹ مورد قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی میاندوآب اجرا شد

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: از ابتدای امسال ۳۹ مورد حکم قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان میاندوآب اجرا شده است.

اجرای حکم قلع و قمع سه مورد بنای غیرمجاز در میاندوآب
1 سال قبل
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب:

اجرای حکم قلع و قمع سه مورد بنای غیرمجاز در میاندوآب

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: به منظور جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی با حکم مقام قضایی، سه بنای غیرمجاز در این شهرستان تخریب شد.

۱۶ مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در میاندوآب‌ متوقف شد
2 سال قبل
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب :

۱۶ مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در میاندوآب‌ متوقف شد

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: از ابتدای امسال 16 مورد حکم قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان اجرا شده است.

اجرای حکم قلع و قمع یک واحد بنای غیرمجاز در میاندوآب
3 سال قبل

اجرای حکم قلع و قمع یک واحد بنای غیرمجاز در میاندوآب

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب‌ گفت: به منظور جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی با حکم مقام قضایی، یک بنای غیرمجاز در این شهرستان تخریب شد.

اجرای حکم قلع و قمع یک واحد بنای غیرمجاز در میاندوآب
3 سال قبل

اجرای حکم قلع و قمع یک واحد بنای غیرمجاز در میاندوآب

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: به منظور جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی با حکم مقام قضایی، یک بنای غیرمجاز در این شهرستان تخریب شد.