برچسب » مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدا آذربایجان غربی

حاج‌قاسم نقشه‌های آمریکا و استکبار را بر هم زد
3 ماه قبل
مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدا آذربایجان غربی:

حاج‌قاسم نقشه‌های آمریکا و استکبار را بر هم زد

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدا آذربایجان غربی گفت: حاج‌قاسم، شخصیتی بود که باتکیه‌بر گفتمان مقاومت در برابر آمریکا و استکبار ایستاد و برنامه‌ریزی آنها را بر هم زد.

وحدت و اتحاد رمز پیروزی در تمام صحنه ها است
6 ماه قبل
مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدا آذربایجان غربی:

وحدت و اتحاد رمز پیروزی در تمام صحنه ها است

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدا آذربایجان غربی گفت: وحدت و اتحاد رمز پیروزی در تمام صحنه ها بوده و در هشت سال دفاع مقدس نیز با وحدت و اتحاد در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادگی کردیم.