برچسب » محمدعلی شریفی

جلسه فوق العاده شورای شهر میاندوآب رسمیت نیافت
4 ماه قبل

جلسه فوق العاده شورای شهر میاندوآب رسمیت نیافت

جلسه فوق العاده شورای شهر میاندوآب به منظور بررسی کناره گیری "محمدعلی شریفی" شهردار منتخب شورای شهر، رسمیت نیافت.

 شهردار منتخب میاندوآب، کناره گیری کرد
4 ماه قبل

 شهردار منتخب میاندوآب، کناره گیری کرد

"محمدعلی شریفی"؛ شهردار منتخب میاندوآب، کناره گیری کرد.

مصوبه انتخاب شهردار جدید میاندوآب در هیئت تطبیق تایید شد
5 ماه قبل

مصوبه انتخاب شهردار جدید میاندوآب در هیئت تطبیق تایید شد

مصوبه انتخاب "محمدعلی شریفی" به عنوان شهردار جدید میاندوآب در جلسه فوق العاده شورای شهر مورد تایید هیئت تطبیق قرار گرفت.

انتخاب شهردار جدید میاندوآب در مرحله هیئت تطبیق
5 ماه قبل

انتخاب شهردار جدید میاندوآب در مرحله هیئت تطبیق

انتخاب شهردار جدید میاندوآب در جلسه فوق العاده شورای شهر و با حضور معاون امور عمرانی فرمانداری میاندوآب به عنوان نماینده فرماندار بوده و  هیئت تطبیق نیز نتیجه این انتخاب را مشخص خواهد کرد.

شائبات مطرح شده در مورد انتخاب شهردار صحت ندارد
5 ماه قبل
رئیس شورای شهر میاندوآب:

شائبات مطرح شده در مورد انتخاب شهردار صحت ندارد

رئیس شورای شهر میاندوآب گفت: شائبات ایجاد شده مبنی بر اینکه در روند انتخاب شهردار مشکل وجود دارد، شایعه بوده و صحت ندارد و انتخاب شهردار مراحل قانونی را طی می کند.