برچسب » زندان

پایان نزاع طایفه‌ای با میانجیگری رئیس زندان میاندوآب
7 ماه قبل
با کسب رضایت برای ۱۲ زندانی محقق شد؛

پایان نزاع طایفه‌ای با میانجیگری رئیس زندان میاندوآب

آصف امامی رئیس زندان میاندوآب با حضور در روستاهای محل نزاع دو طایفه در یکی از بخش های این شهرستان، ضمن ایجاد صلح و سازش بین دو طایفه برای ۱۲ زندانی این دعوای خانوادگی اخذ رضایت کرد.