برچسب » خاک

حفاظت از آب‌وخاک نقش مهمی در تولید پایدار دارد
7 ماه قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب:

حفاظت از آب‌وخاک نقش مهمی در تولید پایدار دارد

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: برای دستیابی به امنیت غذایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی، مدیریت و حفاظت از دو منبع پایه آب‌وخاک بسیار حائز اهمیت است.

اجرای کشاورزی حفاظتی در بیش از ۱۱ هزار هکتار از اراضی میاندوآب
3 سال قبل

اجرای کشاورزی حفاظتی در بیش از ۱۱ هزار هکتار از اراضی میاندوآب

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: کشاورزی حفاظتی در سطح ۱۱ هزار و ۴۰ هکتار از اراضی شهرستان میاندوآب اجرا و  یک هزار و ۲۵۰ نمونه خاک نیز در راستای حفاظت از منابع تولید و کشاورزی پایدار مورد آنالیز قرار گرفته است.