برچسب » بوکسور میاندوآبی حاضر به رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی نشد

بوکسور میاندوآبی حاضر به رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی نشد  
6 سال قبل

بوکسور میاندوآبی حاضر به رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی نشد  

بوکسور جوان میاندوآبی در مسابقات بین المللی بوکس و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، حاضر به رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی نشد.