برچسب » گوشت قرمز

قیمت مصوب گوشت قرمز در میاندوآب اعلام شد
9 ماه قبل

قیمت مصوب گوشت قرمز در میاندوآب اعلام شد

 کارگروه تنظیم بازار شهرستان میاندوآب قیمت انواع گوشت قرمز را در این شهرستان مصوب و اعلام کرد.

قیمت مصوب گوشت قرمز در میاندوآب اعلام شد
1 سال قبل

قیمت مصوب گوشت قرمز در میاندوآب اعلام شد

کارگروه تنظیم بازار شهرستان میاندوآب قیمت انواع گوشت قرمز در این شهرستان را مصوب کرد.