برچسب » کشاورزی دانش بنیان

کشاورزی دانش بنیان، تضمین کننده امنیت غذایی پایدار است
1 سال قبل
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب:

کشاورزی دانش بنیان، تضمین کننده امنیت غذایی پایدار است

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: مولفه دانش باید در کنار سایر مولفه های تولید از جمله آب، خاک و نهاده های کشاورزی، بعنوان یکی از عوامل مهم تولید محصولات کشاورزی مورد توجه کشاورزان و کارشناسان قرار گیرد.