برچسب » چاله

وصله پاره ناهمگون  میاندوآب/ چاله هایی که امان شهروندان را بریده است!
2 سال قبل

وصله پاره ناهمگون  میاندوآب/ چاله هایی که امان شهروندان را بریده است!

مشکل آسفالت معابر شهری یکی از مشکلات اساسی بوده که همواره مردم را رنج می دهد و مردم همواره از آسفالت نامناسبت معابر شهری و کوچه ها گله مند بوده اند.