برچسب » پیش بینی اجرای آبیاری نواری در یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی میاندوآب

 پیش بینی اجرای آبیاری نواری در یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی میاندوآب
6 سال قبل

 پیش بینی اجرای آبیاری نواری در یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی میاندوآب

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: پیش بینی می کنیم امسال یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان میاندوآب با روش آبیاری نواری یا تیپی کشت شوند.