برچسب » پوشش زنان شهر من؛

پوشش زنان شهر من؛ حلقه‌ی مغفول به نام طراحی لباس اسلامی
7 سال قبل

پوشش زنان شهر من؛ حلقه‌ی مغفول به نام طراحی لباس اسلامی

درد دارد که در کشوری اسلامی زندگی کنی اما برای تهیه‌ی لباسی که معیارهای دینی‌ات را داشته باشد مستاصل بمانی…