برچسب » پدر

روزی به نام پدر، تکیه گاهی برای تمام روزها/روز پدر فرصتی برای  قدردانی از اسوه های صبر و تلاش است
1 سال قبل

روزی به نام پدر، تکیه گاهی برای تمام روزها/روز پدر فرصتی برای  قدردانی از اسوه های صبر و تلاش است

پدر ستون خانواده، تبلور عطوفت مردانه و سپر آتش قیامت بوده و او را پایه هایی از اعتماد و حمایت برای اعضای یک خانواده می دانند و  طبق فرمایش پیامبر اکرم(ص)، پدر مسئول است.