برچسب » واحد های صنفی تولیدی

۴۸ تن شکر به واحدهای صنفی تولیدی میاندوآب اختصاص یافت
1 سال قبل

۴۸ تن شکر به واحدهای صنفی تولیدی میاندوآب اختصاص یافت

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب از اختصاص 48 تن شکر سفید تنظیم بازار برای واحدهای صنفی تولیدی در این شهرستان خبر داد.