برچسب » نگاهی به سنت حسنه “افطارلیق” در میاندوآب

نگاهی به سنت حسنه «افطارلیق» در میاندوآب
6 سال قبل

نگاهی به سنت حسنه «افطارلیق» در میاندوآب

 در میاندوآب نیز افطاری دادن و “افطارلیق” آداب ویژه خود را داشته و چیدن سفره افطار در میان مردم این شهر از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است.