برچسب » نمونه ملی کشاورزی

۲ کشاورز و تولید کننده میاندوآبی، نمونه ملی شدند
1 سال قبل
مدیرجهاد کشاورزی میاندوآب:

۲ کشاورز و تولید کننده میاندوآبی، نمونه ملی شدند

مدیرجهاد کشاورزی میاندوآب گفت: امسال چهار نمونه ملی در بخش کشاورزی از آذربایجان غربی انتخاب شده که دو  نمونه ملی از شهرستان میاندوآب هستند.