برچسب » مهار تورم رشد تولید

مهار تورم با نسخه حمایت از تولید
1 سال قبل

مهار تورم با نسخه حمایت از تولید

تولید، کلید اصلی اشتغال، کاهش تورم و رونق ارزش پول ملی بوده و از سوی دیگر توجه به تولید منجر به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و تورم می شود.