برچسب » معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش میاندوآب خبر داد:

شرکت 1407 دانش‌آموز در نمایشگاه جابر بن حیان در میاندوآب
6 سال قبل

شرکت 1407 دانش‌آموز در نمایشگاه جابر بن حیان در میاندوآب

معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش میاندوآب گفت: امسال در جشنواره جابربن حیان در میاندوآب، یک هزار و 407 دانش آموز، آثار خود را در شش رشته جمع آوری, تحقیق, نمایش, مدل, آزمایش و طراحی ارائه کرده اند.