برچسب » مظهر رافت و رحمت الهی

پیامبر اکرم (ص)، مظهر رافت و رحمت الهی
6 ماه قبل

پیامبر اکرم (ص)، مظهر رافت و رحمت الهی

پیامبر اکرم (ص)، اسوه اخلاق بوده و در قرآن به‌عنوان رحمت برای عالمین معرفی شده و هم برای مؤمن وهم غیر مؤمن رحمت است.