برچسب » مصرف آب

ضرورت مدیریت مصرف آب برای پایداری تولیدات کشاورزی
3 ماه قبل
معاون رئیس سازمان و مدير جهاد كشاورزي مياندوآب تاکید کرد:

ضرورت مدیریت مصرف آب برای پایداری تولیدات کشاورزی

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: باید دست‌به‌دست هم داده و با مدیریت مصرف آب و ارتقای ضریب بهره‌وری آب، در راستای پایداری عملکرد محصولات کشاورزی، تلاش مضاعفی داشته باشیم.