برچسب » مسئول دفتر کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان میاندوآب:

مسجد، خاستگاه انقلاب اسلامی بود/ دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان بازگو شود  
6 سال قبل

مسجد، خاستگاه انقلاب اسلامی بود/ دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان بازگو شود  

مسئول دفتر کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان میاندوآب گفت: خاستگاه انقلاب اسلامی  از مساجد و مراکز فرهنگی مذهبی بود.