برچسب » قطب درمان جنوب آذربایجان غربی

سرپرست دانشکده علوم پزشکی میاندوآب منصوب شد
2 ماه قبل

سرپرست دانشکده علوم پزشکی میاندوآب منصوب شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در حکمی "یوسف روستا" را به‌عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی میاندوآب منصوب کرد.