برچسب » قطب درمان جنوب آذربایجان غربی

سرپرست دانشکده علوم پزشکی میاندوآب منصوب شد
10 ماه قبل

سرپرست دانشکده علوم پزشکی میاندوآب منصوب شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در حکمی "یوسف روستا" را به‌عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی میاندوآب منصوب کرد.