برچسب » قدرت دفاعی

امنیت، اقتدار دفاعی و نظامی ارمغان انقلاب اسلامی/ قدرتی که دشمنان را به اعتراف وا داشت
2 سال قبل

امنیت، اقتدار دفاعی و نظامی ارمغان انقلاب اسلامی/ قدرتی که دشمنان را به اعتراف وا داشت

اقتدار و امنیت کشور به برکت انقلاب اسلامی و مرهون دستاوردهای آن است که سبب شده تا ایران اسلامی به امن ترین کشور منطقه تبدیل شود.