برچسب » فعالیت 210 بهورز در خانه های بهداشت شهرستان میاندوآب

فعالیت 210 بهورز در خانه های بهداشت شهرستان میاندوآب
6 سال قبل

فعالیت 210 بهورز در خانه های بهداشت شهرستان میاندوآب

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب گفت: هم اکنون 100 خانه بهداشت در میاندوآب دایر بوده و 210 نفر بهورز آقا و خانم در سطح روستاهای شهرستان فعالیت دارند.