برچسب » فرانسه، غیرقابل اعتماد و قطعه ای از پازل ضد ایرانی آمریکا و صهیونیست ها

فرانسه، غیرقابل اعتماد و قطعه ای از پازل ضد ایرانی آمریکا و صهیونیست ها/ لزوم پاسخ محکم و قاطع به اقدامات منافقانه فرانسه
7 سال قبل

فرانسه، غیرقابل اعتماد و قطعه ای از پازل ضد ایرانی آمریکا و صهیونیست ها/ لزوم پاسخ محکم و قاطع به اقدامات منافقانه فرانسه

بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران مسائل سیاسی، ضمن انتقاد از اجازه دولت فرانسه به منافقین برای برگزاری نشست این گروهک تروریستی در پاریس از دستگاه سیاست خارجی خواستار پاسخ قاطع و جدی به این گونه اقدامات شده اند.