برچسب » عیدی

عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد
10 ماه قبل

عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد

میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۴۰۱ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت با تصویب هیات وزیران تعیین شد.