برچسب » علوم پزشکی

قدردانی روسای دانشگاه های علوم پزشکی از رهبر معظم انقلاب
2 سال قبل
با انتشار نامه ای صورت گرفت

قدردانی روسای دانشگاه های علوم پزشکی از رهبر معظم انقلاب

روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، در نامه به رهبر معظم انقلاب، از سخنان حکیمانه ایشان در مبارزه با کرونا، تشکر و قدردانی کردند.