برچسب » علم آموزی

دانش آموزان باید در امر پژوهش و تحقیق توانمند شوند/باید قدرت علمی خود را به رخ دشمنان بکشیم
6 سال قبل

دانش آموزان باید در امر پژوهش و تحقیق توانمند شوند/باید قدرت علمی خود را به رخ دشمنان بکشیم

امام جمعه میاندوآب گفت: دانش آموزان باید در امر پژوهش و تحقیق توانمند شوند و از هم اکنون دنبال تحقیق و پژوهش و مطالعه بروند تا بر دانش و اندوخته های علمی خود بیافزایند.