برچسب » عرفان های نوظهور

اشتغال زایی و رفع بیکاری باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد/ دشمنان پروژه دین گریزی جوانان را کلید زده اند
5 سال قبل

اشتغال زایی و رفع بیکاری باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد/ دشمنان پروژه دین گریزی جوانان را کلید زده اند

امام جمعه میاندوآب گفت: بیکاری جوانان یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید مسئولان در این زمینه چاره اندیشی کنند.