برچسب » طرح نظارتی

انجام ۱۳۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی میاندوآب
1 ماه قبل
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب خبر داد:

انجام ۱۳۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی میاندوآب

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب گفت: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز و ماه رمضان، تاکنون یک هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام‌گرفته است.