برچسب » طرح سرگذشت پژوهی با عنوان لشگر فرشتگان در میاندوآب اجرا می شود

طرح سرگذشت پژوهی با عنوان لشگر فرشتگان در میاندوآب اجرا می شود
7 سال قبل

طرح سرگذشت پژوهی با عنوان لشگر فرشتگان در میاندوآب اجرا می شود

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان میاندوآب از اجرای طرح سرگذشت پژوهی با عنوان لشگر فرشتگان توسط این اتحادیه در میاندوآب خبر داد.