برچسب » صندوق بیمه روستایی

بیمه کشاورزان و روستائیان منجر به توسعه روستا‌یی می‌شود
1 سال قبل
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

بیمه کشاورزان و روستائیان منجر به توسعه روستا‌یی می‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با بیمه‌شدن و بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان شاهد توسعه و آبادانی مناطق روستایی و کمتر برخوردار هستیم.