برچسب » صدقه

پرداخت صدقه در آذربایجان غربی ۲۰ درصد افزایش یافت
1 سال قبل
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره)آذربایجان­ غربی:

پرداخت صدقه در آذربایجان غربی ۲۰ درصد افزایش یافت

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان­ غربی گفت: از ابتدای امسال میزان کمک های مردمی در زمینه صدقات هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد دارد.