برچسب » صبح و نشاط، مجالی برای معرفی ظرفیت های میاندوآب

صبح و نشاط، مجالی برای معرفی ظرفیت های میاندوآب/ فرصتی که نباید آسان از دست داد
6 سال قبل

صبح و نشاط، مجالی برای معرفی ظرفیت های میاندوآب/ فرصتی که نباید آسان از دست داد

پخش برنامه “صبح و نشاط” از شهرستان میاندوآب فرصتی را فراهم کرده تا علاوه بر معرفی این شهر به عنوان “شهر دوچرخه ایران”، بتوان به مردمان کشورمان از ظرفیت ها و پتانسیل های این شهر و از تاریخ و فرهنگش گفت.