برچسب » شورای چهارم شهر میاندوآب برای 11 نفر اشتغال زایی می کند

شورای چهارم شهر میاندوآب برای 11 نفر اشتغال زایی می کند!
6 سال قبل

شورای چهارم شهر میاندوآب برای 11 نفر اشتغال زایی می کند!

شورای چهارم شهر میاندوآب در جلسه هفتگی خود تصویب کرد تا 11 نفر از درخواست کنندگان کار، از طرف شورای شهر به شهرداری معرفی شوند.