برچسب » شهید مدرس

مسئولان نسبت به اشتغال جوانان و بسیجیان اهتمام داشته باشند/ دشمن شناسی و استکبارسیتزی ویژگی بارز شهید مدرس بود
2 سال قبل
امام جمعه میاندوآب:

مسئولان نسبت به اشتغال جوانان و بسیجیان اهتمام داشته باشند/ دشمن شناسی و استکبارسیتزی ویژگی بارز شهید مدرس بود

امام جمعه میاندوآب با بیان اينکه شهید مدرس، دشمن شناس و دوست شناس بود و استکبارستیزی به معنای واقعی بود، گفت: باید دوست و دشمن را شناخت و در مقابل دشمن ایستادگی کرد.