برچسب » شهید الداغی

شهید الداغی، نماد احساس تکلیف و غیرت جوان ایرانی است
1 سال قبل
کارشناس مسائل سیاسی:

شهید الداغی، نماد احساس تکلیف و غیرت جوان ایرانی است

کارشناس مسائل سیاسی گفت: شهید الداغی، نماد احساس تکلیف و غیرت جوان ایرانی است که در راستای دفاع از ناموس دیگران احساس تکلیف کرده و وارد میدان شد.