برچسب » شمارش معکوس برای دنیای بدون اسرائیل/ تصمیم ترامپ آغازی برای نابودی صهیونیسم

شمارش معکوس برای دنیای بدون اسرائیل/ تصمیم ترامپ آغازی برای نابودی صهیونیسم
6 سال قبل

شمارش معکوس برای دنیای بدون اسرائیل/ تصمیم ترامپ آغازی برای نابودی صهیونیسم

امروز دوباره فلسطین به مسئله نخست جهان اسلام و مسلمانان تبدیل شده و همه کشورهای اسلامی حول محور ولایت و مقاومت بوده و به حول قوه الهی تا 25 سال آینده اسرائیلی وجود نخواهد داشت.