برچسب » شب یلدا، بهانه ای برای صله رحم و فرصتی برای همدلی/ امشب به فضای مجازی، نه بگوییم

شب یلدا، بهانه ای برای صله رحم و فرصتی برای همدلی/ امشب به فضای مجازی، نه بگوییم
6 سال قبل

شب یلدا، بهانه ای برای صله رحم و فرصتی برای همدلی/ امشب به فضای مجازی، نه بگوییم

صله‎رحم از واجبات دینی بوده که اثرات اجتماعی، روانی و اخلاقی مثبتی دارد و  دین مبین اسلام همواره بر آن تاکید دارد و چه فرصتی بهتر از این شب که این واجب دینی را به جای آوریم.