برچسب » سسیستم امتیاز بندی برای انتخاب شهردار آینده میاندوآب

سسیستم امتیاز بندی برای انتخاب شهردار آینده میاندوآب/20 گزینه تا کنون برای شهرداری معرفی شده اند
6 سال قبل

سسیستم امتیاز بندی برای انتخاب شهردار آینده میاندوآب/20 گزینه تا کنون برای شهرداری معرفی شده اند

عضو منتخب شورای پنجم شهر میاندوآب از معرفی بیش از 20 گزینه برای تصدی مسئولیت شهرداری میاندوآب در دور پنجم خبر داد.