برچسب » ساخت سازه های ماکارونی

دانش آموزان میاندوآبی، مهارت خود را در ساخت سازه های ماکارونی به نمایش گذاشتند
7 سال قبل

دانش آموزان میاندوآبی، مهارت خود را در ساخت سازه های ماکارونی به نمایش گذاشتند

دومین دوره سازه های ماکارونی دانش آموزی، ویژه دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی در میاندوآب با شرکت 134 تیم برگزار شد و در آن دانش آموزان میاندوآبی، مهارت خود را در ساخت سازه های ماکارونی به نمایش گذاشتند.