برچسب » زنگ خطر مرگ های قلبی/ بیماری های قلبی، صدرنشین عوامل مرگ و میر در میاندوآب

زنگ خطر مرگ های قلبی/ بیماری های قلبی، صدرنشین عوامل مرگ و میر در میاندوآب
6 سال قبل

زنگ خطر مرگ های قلبی/ بیماری های قلبی، صدرنشین عوامل مرگ و میر در میاندوآب

آمار نشان می دهد که بیماری ها در رتبه های نخست مرگ و میر در میاندوآب قرار دارند و در این بین بیماری های قلبی و عروقی حرف نخست را می زنند.