برچسب » روز جمهوری اسلامی

۱۲ فروردین روز تحقق «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی»
2 هفته قبل

۱۲ فروردین روز تحقق «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی»

در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، مردم ایران حکومتی را پایه‌گذاری کردند که شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» به‌عنوان شعارهای انقلاب اسلامی را تحقق بخشید.

۱۲ فروردین؛ روزی فراموش ناشدنی در تاریخ انقلاب اسلامی
1 سال قبل

۱۲ فروردین؛ روزی فراموش ناشدنی در تاریخ انقلاب اسلامی

تاریخ انقلاب اسلامی ایران پر از روزهای مهم و سرنوشت ساز و فراموش ناشدنی است و روز ۱۲ فروردین ۵۸ نیز یکی از مهم‌ترین این روزها است که در آن شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» تحقق یافت.

۱۲ فروردین روز تحقق شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی
1 سال قبل

۱۲ فروردین روز تحقق شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی

در روز دوازدهم فروردین، شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ملت ایران به بار نشست و “جمهوریت” و”اسلامیت” با رای “آری” مردم در پای صندوق های رای متبلور شد.