برچسب » رودخانه زرینه و سیمینه رود

خروش جغاتو و تاتائو و لبخند زندگی به دریاچه ارومیه
1 سال قبل

خروش جغاتو و تاتائو و لبخند زندگی به دریاچه ارومیه

بارش باران در روزهای اخیر، پر آب شدن رودخانه های زرینه رود(جغاتو) و سیمینه رود(تاتائو) میاندوآب و خوشحالی مردم را در پی داشت.