برچسب » رضایت شهروندان

مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 ماه قبل

مدیریت شهری و توسعه پایدار

توسعه شهری یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه مدرن بوده که نیازمند مشارکت و همکاری مردم و مسئولان شهری است.