برچسب » رشیدی

اکثر دست فروشان میاندوآب، غیربومی هستند/ در ایام کرونا ابطال پروانه کسب از صدور پروانه پیشی گرفت
2 سال قبل
رئیس اتاق اصناف شهرستان میاندوآب:

اکثر دست فروشان میاندوآب، غیربومی هستند/ در ایام کرونا ابطال پروانه کسب از صدور پروانه پیشی گرفت

رئیس اتاق اصناف شهرستان میاندوآب گفت: شاید در استان آذربایجان غربی درهیچ شهرستانی به اندازه میاندوآب دستفروش وجودندارد که اکثراین دست فروشان نیز غیربومی هستند واین کارنیزبه بازاری ها ضربه ولطمه وارد می کند.