برچسب » راه اندازی بخش جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان عباسی میاندوآب

راه اندازی بخش جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان عباسی میاندوآب
5 سال قبل

راه اندازی بخش جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان عباسی میاندوآب

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب از راه اندازی بخش جراحی مغز و اعصاب برای اولین بار در بیمارستان عباسی این شهرستان خبر داد.