برچسب » راهپیمایی 22 بهمن پاسخی قاطع به یاوه گویی های دشمنان خواهد بود/ 22 بهمن نماد همبستگی ملی و روز دفاع از انقلاب است

راهپیمایی 22 بهمن پاسخی قاطع به یاوه گویی های دشمنان خواهد بود/ 22 بهمن نماد همبستگی ملی و روز دفاع از انقلاب است
6 سال قبل

راهپیمایی 22 بهمن پاسخی قاطع به یاوه گویی های دشمنان خواهد بود/ 22 بهمن نماد همبستگی ملی و روز دفاع از انقلاب است

نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: اجتماع عظیم مردمی در 22بهمن پاسخی به یاوه گویی دشمنان خواهد بود و ملت ایران یک صدا حمایت خود را از  نظام و انقلاب فریاد می زنند