برچسب » دیالوگ های شهری در میاندوآب

دیالوگ های شهری در میاندوآب و فراموشی  مطالبات عمومی
7 سال قبل

دیالوگ های شهری در میاندوآب و فراموشی  مطالبات عمومی

دیالوگ ها باید ضمن حفظ حرمت افراد و رعایت اخلاق، در محور مطالبات عمومی، معضلات اجتماعی و فرهنگی، چشم انداز شهرستان و حقوق نسل های آینده شکل بگیرد.